Avtäckning av berg inför sprängning är gjort. Nästa vecka påbörjas sprängning. Därefter grundläggning och resa stomme.